Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Hétszínvirág Óvoda 


Bemutatkozás:

Az intézmény 1974-ben épült Sátoraljaújhely központjában, lakótelepi és családiházas
környezetben.


Az intézmény nevének kiválasztásakor óvodánk egykor hét tagóvodából állt össze egy
egységgé. Az összevonást a gyermeklétszám csökkenése és a városi költségvetés
hatékonyabbá tétele indokolta. Mára egy tagóvodánk: Diana Művészeti Tagóvoda, valamint
egy-egy kihelyezett csoport, (Károlyfalva és Széphalom) Tündérkert bölcsőde és Mini
bölcsőde alkotja az intézményi egységet.

Az óvoda megnyitásának idejében épültek a környező lakótelepek, amelyek a fiatal
családoknak nyújtottak otthont a közelben lévő munkahelyekhez, iskolákhoz, óvodákhoz.
Nem messze egy etnikai réteg által lakott városrész is található, így gyermekeink a
legkülönbözőbb szociokulturális háttérből érkeznek. A székhelyintézményként működő óvoda
csoporttal rendelkezik, melyben 200 óvodáskorú gyermek tölti mindennapjait.
Városunk határos a szlovákiai Slovenské Nové Mesto településsel, emiatt szülői igényre
1986-óta folyik szlovák nemzetiségi nevelés is szakképzett óvodapedagógusokkal. Az óvoda
szomszédságában működik a több mint 60 éves múltra visszatekintő Magyar- Szlovák Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Kollégium, ahova korábban a térségünkben élő, (pl.
Hollóháza, Vágáshuta, Rudabányácska, Alsóregmec, Felsőregmec) a szlovák nyelvet beszélő,
a még élő hagyományokat, szokásokat ismerő gyermekek jártak. A két intézmény több
évtizedes jó kapcsolatot ápol. A szlovák csoportban, valamint a károlyfalvi kihelyezett német
nemzetiségi csoportban folyó magas szintű nevelőmunka eredményeként intézményünk
kiérdemelte az Országos Nemzetiségi Művészeti Bázisóvoda címet.

Évekkel ezelőtt már megvalósulhatott az épület külső homlokzatának és nyílászáróinak
cseréje. Óvodánk az elmúlt évben -városi pályázat keretén belül- ismét egy nagyszabású és
látványos felújításon ment keresztül. Teljes villany- és fűtéskorszerűsítést végeztek el,
valamint megújultak a csoportszobákhoz tartozó gyermekmosdók és kialakításra került egy
tágas, korszerű, gyermekmosdóval ellátott tornaszoba.

A program teljesen újfajta szemléletet követelt meg nevelőtestületünktől óvodánk külső és
belső jegyeinek kialakításában. Letisztult, színeiben harmonizáló környezet várja és fogadja a
gyermekeket óvodába lépésükkor. A csoportszobákban kialakított művészeti terek a nyugodt,
kiegyensúlyozott játék és egyéb tevékenységek terei: esztétikus mesetér, énekes-sarok, alkotó,
rajzos tér, építő- konstruáló tér, babakonyha várja a gyermekeket.

Óvodánk felvállalta a leendő óvodapedagógusok mentorállását, pályaismeretük gazdagítását.
Felsőoktatási gyakorló helyként igyekszünk a jövő óvodapedagógusainak segítséget nyújtani,
hogy az óvodapedagógusi tevékenységekhez szükséges készségeik, képességeik
kibontakozhassanak.

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja is meghatározza az óvodák számára a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás feladatait. Művészeti programunk is fontos
feladatának tekinti, hogy egy gyermek olyan tehetségre utaló hajlamait, érdeklődési területét
kell megkeresnünk, amiben őt ígéretesnek tartjuk. A gyermekeket már óvodába kerülésüktől
megfigyeljük, kinek milyen kiemelkedő képessége, készsége van. Feladatunk, hogy
felismerjük a gyerekekben rejlő tehetségre utaló jegyeket. Óvodánkban a tehetséges
gyermekek fejlesztése tehetség műhelyekben történik. A nagycsoportos gyermekeinkkel,
kiemelkedő adottságaik vagy gyenge oldalaik fejlesztése érdekében differenciált
képességfejlesztő tehetséggondozó műhelyben foglalkoznak az adott műhelynek megfelelő
kompetenciával rendelkező óvodapedagógusaink, a gyermekek intraperszonális és
interperszonális képességeinek fejlesztése érdekében.

Minden műhelynek olyan óvodapedagógus a vezetője, akinek szintén erős oldala az adott
tehetségterület.

2015-ben óvodánk Minősített Referencia Intézménnyé vált, ami az óvodánkban folyó
minőségi munkát, jó gyakorlatainkat, gyermekközpontúságunkat, tapasztalatokba ágyazott
képességfejlesztésünket, a komplexitás és differenciálás elvének figyelembevételét, a
változatos módszertani kultúránkat és munkaformákat ismerte el.

2018-tól akkreditált Kiváló tehetségpont lettünk, így minden évben szervezünk
tehetségnapokat és tehetséggálákat, pályázatokat írunk a Nemzeti Tehetségprogram által kiírt
aktuális címekre. Ezen sikeres munkákból megnyert összegekből tudjuk bővíteni és fejleszteni
tehetségműhelyeinket, hogy még hatékonyabban fejleszthessük kis tehetségígéreteinket.
2021-ben óvodánk elnyerte a Kincses Kultúróvoda címet. A pályázat olyan intézményeket
támogatott, ahol az óvoda szellemiségében, pedagógiai programjában és a mindennapi
tevékenységeiben is hangsúlyos szerepet kapnak az igényesen válogatott kulturális tartalmak.
Fontos kritérium volt még, hogy az intézményünk kiemelten kezelje a kulturális
intézményekkel való együttműködés létrehozását, működtetését.
25éve

a gyermekek nevelésében

24

szakképzett nevelő

8csoport

korosztálynak megfelelően