Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Károlyfalvi Művészeti Tagóvoda

Bemutatkozás:

Vadregényes Zemplén egyik kis sváb települése Károlyfalva, Karlsdorf. 1751/1752-ben
Feketeerdő vidékéről, Baden-Württemberg tartományból települt ide 16 földművelő család,
magukkal hozva kultúrájukat, hagyományaikat. Az itt élők ma is tisztelik elődeik küzdelmét
és óvják, védik értékeiket.

Itt található – az 1864-ben épült régi iskolaépületből átalakított – családias, egycsoportos
óvoda, mely nagy szülői összefogás eredményeképp 1993 májusában nyitotta meg kapuját.
Az első évek legfőbb nehézsége a tárgyi feltételek megteremtése volt. Kezdetekben még
adományokból rendezték be az óvodát, most finom színharmóniát árasztó új bútorokkal
alakították ki a tevékenységi tereket.

Az épületet az önkormányzat 2015-ben, és 2020-ban felújította, szigetelte, a nyílászárókat
korszerű, hőszigetelt nyílászárókra cserélte, a régi tanítói lakást lebontatta és minibölcsőde
került kialakításra az épületben. Az óvodát most már nagy területű kert, udvar veszi körül, ez
biztosítja a természetes nevelési közeget. Az udvar talaja nagyrészt füves, de van
gumitéglával borított terület is. Ezek jól szolgálják a gyermekek mozgásigényének
kielégítését, illetve mozgásfejlesztését. Az udvari játékeszközök megfelelőek, folyamatosan
bővülnek a szülők és fenntartó segítségével. Nagyszerű lehetőséget teremt a mozgásigény
kielégítésére az önkormányzat által épített új játszótér a faluban, mely az óvoda udvara
mellett található. A falu életében igazán aktív szerepet töltünk be. Rendezvényeiken -
nemzetiségi napok, karácsony, anyák napja, idősek napja -, üde színfoltot képviselnek
nemzetiségi ruháikban előadott kis műsorukkal. Óvodai rendezvényeiken is számítanak rájuk:
szüreti mulatság, Márton napi vígasságok, pizsama parti… Az itt élő emberek mélyen
vallásosak, ez kihat ünnepeikre is, ezáltal a csoport életére is, hiszen tisztelik, óvják
hagyományaikat. Az óvoda szomszédságában a római katolikus templom és a plébánia áll.
Az Óvoda egy vegyes csoporttal működik, melynek férőhelye 25 fő. A gyermekek családi
háttere átlagosnak, illetve átlagon felülinek mondható. A szülők elfoglaltak, nincs köztük
munkanélküli. Ebben az évben örvendetesen megnőtt a károlyfalvai gyermekek száma, de a
környező településekről is szívesen hozzák ide gyermekeiket. Elismertségük nyitás óta
töretlen, az óvodai férőhelyek száma évről-évre kevésnek bizonyul.
Rendkívül szoros, együttműködő a kapcsolatuk a sátoraljaújhelyi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal, a Hétszínvirág Óvoda tagintézményeivel, a város általános iskoláival és a
megye nemzetiségi óvodáival.


 
25éve

a gyermekek nevelésében

8

szakképzett nevelő

2csoport

korosztálynak megfelelően