Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Diana Művészeti Tagóvoda

Bemutatkozás:

A Diana tagóvoda a város közepén a Magas hegy lábánál zöldövezeti környezetben
helyezkedik el. A 7 csoport, 175 gyermek befogadására alkalmas.
A csoportszobák kialakításánál a harmónia megteremtésére törekedtünk mind a színek,
dekorációk alkalmazásában mind pedig a foglalkozási terek kialakításában, hogy ezzel a
gyermekek esztétikai ízlését, kiegyensúlyozottságát és a fejlesztések iránti fogékonyságát
egyaránt szolgáljuk.
Az intézménybe járó SNI gyermekek az óvoda összes csoportjába integrálva kerülnek
elosztásra. Fontos feladatunk az SNI gyermekek ellátási rendszerének elkészítése: utazó
gyógypedagógus – szakértői bizottság –saját szakembereink együttműködésével. Az alacsony
csoportlétszám lehetőséget ad a hatékonyabb fejlődésükre. Az intézményben a pedagógusok
elkötelezettek, empatikusak, alkalmasak az együttnevelésre. Az életfogytig való tanulás ebben
a témában is érvényes, mert olyan része ez a gyermeknevelésnek, ami az új módszerek, a
pedagógiai pszichológiai és orvosi ismeretek komplexitása nélkül nehezen vihető végbe.
Szerencsére az óvodánk pedagógusai nyitottak a korszerű ismeretek megismerésére, igénylik
az alapos és átfogó szaktudást. Az együttnevelés sikere nagymértékben múlik azon, hogy a
pedagógusok eszköztárában megvannak a hatékony nevelés elemei, az igényesség, a
folyamatos visszajelzés, a motiváló értékelés.
Az óvoda környezeti elhelyezkedése, udvari adottságai megfelelőek a környezettudatos
szemlélet, a környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakításához. Értékeinket tisztelve
és őrizve hisszük és valljuk, hogy az aktív együttműködés eredményeként formálódik a
gyermekek, a családok ökotudatos szemlélete, környezeti nevelésünk, programjaink gazdag,
cselekvéses, tapasztalati lehetőségeket biztosítanak a természetet, környezetünket óvó-védő
magatartás formálására, biztosítja a fenntartható fejlődést.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja is meghatározza az óvodák számára a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás feladatait. Óvodánkban a tehetséges
gyermekek fejlesztése tehetség műhelyekben történik. Minden műhelynek olyan
óvodapedagógus a vezetője, akinek szintén erős oldala az adott tehetségterület.
Sajátos programjaink, projektjeink:
- „Vándorszerda” - Általában aktuális, vagy fontosnak tartott téma jegyében zajlik a "vándorlós"
program. Minden csoportban valami érdekes, tanulságos – az aktuális témához kapcsolódó
feladat várja a gyerekeket. Ezzel a programmal feloldjuk a gyermekek szorongását, az óvoda
összes csoportjába bátran, szívesen, örömmel lépnek. Minden óvodás gyermek ismeri az
intézmény összes dolgozóját, területét, helyiségeit.

- Adventi gyertyagyújtás – Óvodai szintű programunk, hogy hétről hétre fellobban a
gyertyaláng a közös adventi koszorún. Minden héten más csoport veszi ki a részét az aktuális
gyertyagyújtás megszervezésében. A pedagógusok átélése, érzelmi állapota segíti nemcsak a
gyermekek érzelmi intelligenciájának a fejlődését, hanem a szülők és az egész család lelki
életének a fejlődését is.
- Az óvoda dolgozói részvételével „Mesevirág” felnőtt tehetségműhely működik, mellyel
meséket dolgozunk fel és különböző színtereken adunk elő.(bölcsőde, városi rendezvények…)
- A gyermekvédelem kiemelkedő munkával folyik, hisz óvodánk tagja lett az „Örökbe fogadok
egy ovit” kezdeményezésnek, mellyel sok segítő adomány érkezett óvodánkba.
Támogatóinknak köszönhetően segítséget tudunk nyújtani az arra rászoruló családoknak,
ruhaneműket, játékokat, iskolatáskákat adhatunk nekik.
Épületünk energetikai korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, az épület szigetelése, a
tetőszigetelés megtörtént. A fenntartó által beadott pályázat sikeres lett, így a tervezett belső
felújítások folytatása és egy új modern felszerelésű 600 adagos konyha került kialakításra az
épületben a jelenlegi korszerűtlen helyett. Fűtésünk korszerűbbé vált hőszivattyús rendszerre
való átállással.

 
25éve

a gyermekek nevelésében

18

szakképzett nevelő

6csoport

korosztálynak megfelelően