Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Amit rólunk érdemes tudni

A 755 éves városunk Sátoraljaújhely, Zemplén gyöngy szeme, mely az elmúlt húsz év alatt egy álmából felébresztett rohamosan szépülő, fejlődő várossá nőtte ki magát. A festői környezet, a szőlő dombok, a hegyoldalba megbújó kis présházak, a környező kis falvakban még fellelhető hagyományok, a Magyar nyelv múzeumának öröksége, a nemzetiségek értékei megkívánták, hogy ezekre az évszázados értékekre építsük nevelési programunkat.
Fontosnak tartottuk, ezeknek az értékeknek a tovább örökítését gyermekeink számára, melyek megismerése, projectecben való feldolgozása a szülőföldhöz való ragaszkodás első kapocsa lehet nemzeti identitásuk alakításában.
A családokkal való szoros együttműködés, gyermekük közös nevelése érdekében, közös tevékenykedés, együtt játszás, a jeles napok közös átélése mely gyermeknek, szülőnek egyaránt pozitív érzéseket, élményeket ad. 
Fontosnak tartjuk a Kodály módszer alkalmazását, zenei anyanyelvünk megismertetését át-adását gyermekeink számára, már bölcsődés kortól, melynek folytatása biztosított városunkban az iskolás évek során is. 
Mit ad a gyermekeknek a Hétszínvirág Művészeti Pedagógiai Program?

Gyermekeinknek, olyan óvodát, ahol esztétikus környezetben, művészi élmények átélésével tölthetik óvodás éveiket

Az óvodapedagógusok fokozatos szemléletváltását, korunk elvárásait megelőző innovatív módszerek, kipróbálásának, bevezetésének lehetőségét

A mikrocsoportos differenciált képességfejlesztés pozitív hatásait, eredményeit, gyermekeink egyéni fejlesztésében

A bátorító nevelés pozitív eredményeit, hatását nevelésünkben, a gyermekek intrer- és intraperszonális adottságainak fejlődését pedagógiai programunk által

A tehetség ígéretek gondozását, 5-6-7 éves korban, a gyermekek képességeinek tehetségműhelyekben való kiteljesedését egyéni adottságaiknak megfelelően

A szülőkkel közös rendezvények közösség formáló erejét

Országos bemutatkozási lehetőséget a tanácskozások által a művészeti óvodák körében

„Óvodáskorban a magyarság tudat alatti elemeinek beültetése, lassú kifejlesztése a feladatunk… Magyar mivoltunk épületének mintegy a földalatti alapjait kell itt lerakni. Minél mélyebbre épül a fundamentum, annál szilárdabb az épület.”

Kodály Zoltán
25éve

a gyermekek nevelésében

66

szakképzett nevelő

22csoprt

korosztálynak megfelelően