Alapítványunk

"Közös felelősséggel a boldog gyermekévekért" Alapítvány

Bankszámlaszám: 54600339-15001973
 
Adószám: 18427840-1-05
Alapítványunk célja:
Esztétikus, ingergazdag, tevékenységközpontú környezetben élő boldog és egészséges óvodások felkészítése az iskolai életre jól szervezett magas pedagógiai színvonalon teljesítő, igényes nevelőközösséggel. Az óvoda tárgyi felszereltségének kedvezőbbé tétele, ezáltal a sátoraljaújhelyi 5. sz. Óvodába járó valamennyi gyermek óvodai foglalkoztatásának segítése, támogatásra szorultságra való tekintet nélkül. Kompenzációs programok segítségével a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése - speciális fejlesztése. Tehetséggondozás. Az óvodapedagógusaink ösztönzése, konkrét feladat, vagy szolgáltatás külön díjazásával, speciális továbbképzések finanszírozása.